BUREAU DRS. L.E.C.M. DE BRUYN bv
K.v.K. nr. 27048532 's-Gravenhage
A en A register nr. 1224
WEISSENBRUCHSTRAAT 5 - 2596 GK 's-GRAVENHAGE
______
 
AFD. ACCOUNTANCYY
BECON nr. 161962
TEL. 070 -355 43 56
FAX 070 - 358 46 37
E-MAIL eflmdebr@wxs.nl
             
             
             
            Stichting Kidsinplay
            Amsterdam
's-Gravenhage, september 2014          
INHOUDSOPGAVE JAARREKENING           
             
             
             
01. Jaarstukken 2011            
             
02. Jaarstukken 2012            
             
03. Jaarstukken 2013            
             
04. Prognose 2014            
             
             
01. Jaarstukken 2011            
             
             
             
Balans per 31 december 2011            
             
  2011 2010     2011 2010
             
ABN/AMRO-bank 4,018 46   Vermogen 4,018 46
             
             
             
             
Staat van baten en lasten 2011          
             
Overboekingen stichting "KIK" 2,000     Ontvangen giften 6,000  
Intrest en bankkosten 28          
Batig saldo 3,972          
  6,000       6,000  
             
             
             
             
Vermogen 01-01-2011 46          
Batig saldo 2011 3,972          
Vermogen 31-12-2011 4,018          
             
             
02. Jaarstukken 2012            
             
             
             
Balans per 31 december 2012            
             
  2012 2011     2012 2011
             
ABN/AMRO-bank 951 4,018   Vermogen 951 4,018
             
             
             
             
Staat van baten en lasten 2012          
             
Overboekingen stichting "KIK" 3,000     Ontvangen giften 0  
Intrest en bankkosten 67     Nadelig saldo 3,067  
             
  3,067       3,067  
             
             
             
             
Vermogen 01-01-2012 4,018          
Nadelig saldo 2012 3,067          
Vermogen 31-12-2012 951          
             
             
03. Jaarstukken 2013            
             
             
             
Balans per 31 december 2013            
             
  2013 2012     2013 2012
             
ABN/AMRO-bank 8,259 951   Vermogen 8,259 951
             
             
             
             
             
             
             
Staat van baten en lasten 2013          
             
Overboekingen stichting "KIK" 3,300     Ontvangen giften 10,722  
Intrest en bankkosten 114          
Batig saldo 7,308          
  10,722       10,722  
             
             
             
             
Vermogen 01-01-2013 951          
Batig saldo 2013 7,308          
Vermogen 31-12-2013 8,259          
             
             
04. Prognose 2014            
             
             
Baten :            
             
Te verwachten giften    4,000        
             
             
Lasten :            
             
Rente- en bankkosten 100          
Accountantskosten 300          
Overboekingen stichting "KIK" 5,000          
             
    5,400        
             
Te verwachten nadelig saldo 2013 -1,400