Voor wie is de hulp?

De hulp is bedoeld voor alle weeskinderen en de begeleiders die actief betrokken zijn bij het weeshuis. Door de bijdrage en hulp van de intitiatiefnemers is het weeshuis volledig betaald. Alle bijdragen richten zich nu op het levensonderhoud, de opvoeding en scholing van de kinderen.

Hiervoor wordt gevraagd een kind te ondersteunen voor een bedrag van € 1,- per dag, € 365,- per jaar. Daarmee zijn alle kosten gedekt en ontstaat er een toekomstperspectief.

Streven is dat de kinderen niet in het weeshuis blijven. Er wordt actief gezocht naar gezinnen die deze kinderen willen opnemen. Het is goed voor de kinderen om in een gewoon gezin op te groeien en het zorgt er ook voor dat meer weeskinderen in de meest hulpbehoevende periode van hun leven een thuis kunnen vinden.

Verder waarderen wij het natuurlijk ook enorm wanneer u een bijdrage wilt leveren aan de onderhoudskosten van het tehuis wat KIP heeft laten bouwen. Elke euro is natuurlijk van harte welkom.

wie